LOPATKOVÉ STROJE

Seznam článků
1. . . . . . . . . . . .
2024
2. . . . . . . . . . . .
2022
3. . . . . . . . . . . .
2022
4. . . . . . . . . . . .
2022
5. . . . . . . . . . . .
2022
6. . . . . . . . . . . .
2022
7. . . . . . . . . . . .
2022
8. . . . . . . . . . . .
2022
9. . . . . . . . . . . .
Vodní turbíny
10. . . . . . . . . . . .
2023
11. . . . . . . . . . . .
2024
12. . . . . . . . . . . .
Vrtule
alternativní kapitola: Vrtule
13. . . . . . . . . . . .
2024
14. . . . . . . . . . . .
Termodynamika turbokompresorů
alternativní kapitola: Energetická bilance turbokompresoru
15. . . . . . . . . . . .
Provedení parních turbín
alternativní kapitola v článku: Tepelné turbíny a turbokompresory; alternativní článek: Parní turbína v technologickém celku
16. . . . . . . . . . . .
Provedení turbokompresorů
alternativní kapitola v článku: Tepelné turbíny a turbokompresory; alternativní článek: Turbokompresor v technologickém celku
17. . . . . . . . . . . .
Provedení plynových turbín
alternativní kapitola v článku: Tepelné turbíny a turbokompresory; alternativní článek: Plynová turbína v technologickém celku
18. . . . . . . . . . . .
Provedení turbodmychadel
alternativní kapitola v článku: Tepelné turbíny a turbokompresory
Teorie lopatkových strojů
Články 1 až 8 včetně příloh byly vydány i jako skripta: Teorie lopatkových strojů. Skripta lze zakoupit na sránkách vydavatele zde za 150 Kč. Opravenka – u elektronické verze jsou chyby opraveny.
Teorie lopatkových strojů
Články k tématu tepelné turbíny a turbokompresory byly vydány i jako skripta: Tepelné turbíny a turbokompresory, Vlastnosti, návrh, provoz a vybrané statě z proudění plynů a par. Skripta lze zakoupit na sránkách vydavatele zde za 290 Kč. Formát: černobílý tisk A4, 256 stran; Jazyk: Čeština; ISBN 978-80-214-5847-5, 2020; Obsah, náhled 2; Vydalo nakladatelství cerm, s.r.o.
Zde uvedené články jsou součástí on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.