OBSAH

1.   Úvod do lopatkových strojů  2023
2.   Základní rovnice lopatkových strojů  2022
3.   Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů  2022
4.   Aerodynamika profilových mříží  2022
5.   Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje  2022
6.   Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje  2022
7.   Turbočerpadla  2022
8.   Ventilátory  2022
9.   Vodní turbíny
10.   Aerodynamika větrných turbín  2023
11.   Větrné elektrárny  2023
12.   Vrtule
13.   Termodynamika turbokompresorů
14.   Provedení turbokompresorů
15.   Termodynamika turbín
16.   Provedení parních turbín
17.   Provedení plynových turbín
18.   Provedení turbodmychadel
-   Přílohy
Teorie lopatkových strojů
Články 1 až 8 včetně příloh byly vydány i jako skripta: Teorie lopatkových strojů. Skripta lze zakoupit na sránkách vydavatele zde za 150 Kč. Opravenka – u elektronické verze jsou chyby opraveny.
Zde uvedené články jsou součástí on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.