KS.1

KLÍČOVÁ SLOVA

A B C–Č D E F G H-Ch I J K L M N O P R-Ř S–Š T U V W Z–Ž

0-9

1D návrh
Úvod do lopatkových strojů 1.23 Základní rovnice lopatkových strojů 2.8
2D návrh
Úvod do lopatkových strojů 1.24 Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.17
3D návrh
Úvod do lopatkových strojů 1.25

A

Absolutní rychlost
Úvod do lopatkových strojů 1.20 Základní rovnice lopatkových strojů 2.9 Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.9
Aerodynamická brzda
Aerodynamika větrných turbín 10.15
Aerodynamická regulace
Aerodynamika větrných turbín 10.15, 10.16
Aeroelasticita lopatek
Aerodynamický tunel
Aerodynamika profilových mříží 4.3
Akční stupeň
Analytická metoda
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.17
Asynchronní generátor
Aerodynamika větrných turbín 10.15
Axiální čerpadla
Turbočerpadla 7.5
Axiální hrdlo
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.16
Axiální lopatkový stroj
Úvod do lopatkových strojů 1.12
Axiální ložisko
Úvod do lopatkových strojů 1.13 Základní rovnice lopatkových strojů 2.5
Axiální síla
Základní rovnice lopatkových strojů 2.5
Axiální součinitel
Aerodynamika větrných turbín 10.4(Rov.), 10.5, 10.7, 10.8(Úlo.), 10.9(Rov.), 10.10, 10.11(Úlo.)
KS.2
Axiální stupeň
Základní rovnice lopatkových strojů 2.10 Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.9 Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.12 Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.10, 6.12
Axiální ventilátor
Aerodynamika profilových mříží 4.12(Úlo.) Ventilátory 8.4

B

Bandáž
Úvod do lopatkových strojů 1.13 Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.6-5.7, 5.14
BEM
Aerodynamika větrných turbín 10.6, 10.13
Bernouliho rovnice
Úvod do lopatkových strojů 1.16
Betz Albert
Aerodynamika větrných turbín 10.11
Betzův limit
Aerodynamika větrných turbín 10.6
Bezlopatkový difuzor
viz Bezlopatkový stator
Bezlopatkový rozvaděč
viz Bezlopatkový stator
Bezlopatkový stator
Úvod do lopatkových strojů 1.5 Základní rovnice lopatkových strojů 2.13(Úlo.) Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.14 Ventilátory 8.5
Bezrozměrová charakteristika
Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.9(Rov.) Turbočerpadla 7.8 Aerodynamika větrných turbín 10.11
Bočení větrné turbíny
Aerodynamika větrných turbín 10.17
Boční hrdlo
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.16

C

Carterova metoda
Aerodynamika profilových mříží 4.5
Celková energie kapaliny
Úvod do lopatkových strojů 1.16
Celková ztráta
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.3(Rov.), 5.7(Úlo.), 5.17 Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.11(Rov.)
Centrifugální stupeň
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.15
KS.3
Certifikát IECRE OD-501
Aerodynamika větrných turbín 10.20
Cirkulace rychlosti
Základní rovnice lopatkových strojů 2.12
Cirkulační čerpadlo
Úvod do lopatkových strojů 1.6
Coandův jev
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.5
Coriolisovo zrychlení
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.15
Čerpadlo
Čerpání kyselin
Turbočerpadla 7.5

D

Deviační úhel
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.7
Diagonální čerpadlo
Turbočerpadla 7.6
Diagonální lopatkový stroj
Úvod do lopatkových strojů 1.12
Diametrální ventilátor
Ventilátory 8.6
Difuzorová mříž
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.3 Aerodynamika profilových mříží 4.6
Diskový rotor
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.7, 5.14
Dozadu zahnuté lopatky
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.15
Drsnost povrchu lopatky
Aerodynamika profilových mříží 4.6

E

Ekvivalentní výtlačná výška
Turbočerpadla 7.9
Elementární stupeň lopatkového stroje
Úvod do lopatkových strojů 1.24 Aerodynamika větrných turbín 10.6
Energetická rovnováha
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.4, 5.17
Epoxydová pryskyřice
Aerodynamika větrných turbín 10.18
KS.4
Eulerova práce
Základní rovnice lopatkových strojů 2.7(Rov.), 2.8(Úlo.), 2.12 Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.4, 5.5, 5.14, 5.17, 5.17 Ventilátory 8.7
Eulerova účinnost
Základní rovnice lopatkových strojů 2.7 Základní rovnice lopatkových strojů 2.8(Úlo.)

F

Francisova turbína
Úvod do lopatkových strojů 1.8, 1.19 Základní rovnice lopatkových strojů 2.10(Úlo.) Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.9

G

Geometrická podobnost
Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.4
Glauert Hermann
Aerodynamika větrných turbín 10.10
Gradient tlaku
Základní rovnice lopatkových strojů 2.11, 2.12(Úlo.) Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.4

H-Ch

h-s diagram
Základní rovnice lopatkových strojů 2.9
HAWT
Aerodynamika větrných turbín 10.3
Hmotnostní průtok
Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.9(Rov.)
Howelova metoda
Aerodynamika profilových mříží 4.5
Hrdlo
Úvod do lopatkových strojů 1.13 Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.19(Rov.)
Hustota
Turbočerpadla 7.8 Ventilátory 8.7
Hustota profilové mříže
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.8,Aerodynamika profilových mříží 4.12
Hydraulická účinnost
Úvod do lopatkových strojů 1.17 Turbočerpadla 7.7, 7.8, 7.12
Hydraulické vyvažování
Turbočerpadla 7.13
KS.5
Hydraulický stroj
Úvod do lopatkových strojů 1.6, 1.16 Základní rovnice lopatkových strojů 2.8 Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.10 Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.7
Charakteristika potrubního systému
Turbočerpadla 7.10
Charakteristika větrné turbíny
Aerodynamika větrných turbín 10.11

I

Ideální děj
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.3
Ideální vnitřní práce
Úvod do lopatkových strojů 1.17
Iterační výpočet
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.3

J

Jmenovitý výkon
Úvod do lopatkových strojů 1.19 Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.11 Aerodynamika větrných turbín 10.14(Úlo.)

K

Kanálové víry
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.5
Kaplanova turbína
Úvod do lopatkových strojů 1.3, 1.4, 1.8, 1.13, 1.18 Základní rovnice lopatkových strojů 2.6(Úlo.), 2.12(Úlo.)
Kavitace
Turbočerpadla 7.4, 7.11 Turbočerpadla 7.14
Kinematická podobnost
Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.3
Kmitání lopatek
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.8
Kompenzační nádrž
Turbočerpadla 7.11
Kompresní poměr
Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.9(Rov.)
Kondenzátní čerpadlo
Úvod do lopatkových strojů 1.6
Konfuzorová mříž
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.3
KS.6
Konstrukce lopatky
Aerodynamika větrných turbín 10.18
Kontrolní objem
Základní rovnice lopatkových strojů 2.3, 2.4
Koutový vír
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.5, 5.6
Kritérium podobnosti
Kritérium stability
Turbočerpadla 7.10
Kritické Machovo číslo
Aerodynamika profilových mříží 4.7
Krycí disk
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.13 Turbočerpadla 7.4
Kuželový stupeň
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.12

L

Lavalova turbína
Úvod do lopatkových strojů 1.10, 1.22, 1.24(Úlo.) Základní rovnice lopatkových strojů 2.10
Leibleinova metoda
Aerodynamika profilových mříží 4.5
Lodní šroub
Úvod do lopatkových strojů 1.9
Logaritmická spirála
Základní rovnice lopatkových strojů 2.13(Úlo.) Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.4(Úlo.)
Lopatka
Úvod do lopatkových strojů 1.3, 1.13 Ventilátory 8.5, 8.6 Aerodynamika větrných turbín 10.6
Lopatková mříž
Úvod do lopatkových strojů 1.13 Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.9 Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.4
Lopatkový kanál
Úvod do lopatkových strojů 1.3, 1.23 Aerodynamika profilových mříží 4.5
Lopatkový stroj
Úvod do lopatkových strojů 1.3, 1.5, 1.13, 1.19 Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.3

M

Měrné otáčky
Úvod do lopatkových strojů 1.13 Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.7(Rov.), 6.9(Úlo.) Turbočerpadla 7.6 Ventilátory 8.3(Rov.)
Měrný průřez profilu
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.6
KS.7
Měrný průtok
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.10
Meridiánové proudění
Úvod do lopatkových strojů 1.12
Meridánová rychlost
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.11 Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.5
Mezní vrstva proudění
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.8
MKP
Úvod do lopatkových strojů 1.25 Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.13
Model
Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.3
Multifrekvenční generátor
Aerodynamika větrných turbín 10.17

N

Náběžný úhel
viz Nátokový úhel
Nakloněná lopatka
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.5
Napájecí čerpadlo
Úvod do lopatkových strojů 1.7
Náporový součinitel
Aerodynamika větrných turbín 10.5(Rov.), 10.8(Úlo.), 10.9(Rov.)
Natáčivá lopatka
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.9 Turbočerpadla 7.13 Ventilátory 8.9 Aerodynamika větrných turbín 10.16, 10.17
Nátoková hrana profilu
Úvod do lopatkových strojů 1.14 Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.6
Nátokový úhel
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.7 Aerodynamika profilových mříží 4.4 Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.9 Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.12 Ventilátory 8.4 Aerodynamika větrných turbín 10.16
Návrh
Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.3
Nestacionární aerodynamické efekty
Aerodynamika větrných turbín 10.13
KS.8
Netěsnost
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.20 Ventilátory 8.8
NPSH, NPSHA, NPSHR
Turbočerpadla 7.14
Numerická metoda
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.17

O

Oběžné kolo
viz Rotor 7.4
Obvodová práce
Obvodová rychlost
Úvod do lopatkových strojů 1.22(Rov.) Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.6
Obvodová síla
Základní rovnice lopatkových strojů 2.5
Obvodová složka rychlosti
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.5(Rov.)
Obvodový součinitel
Aerodynamika větrných turbín 10.4(Rov.), 10.5, 10.7, 10.8(Úlo.), 10.9, 10.11(Úlo.)
Odběr
Odpor
Aerodynamika profilových mříží 4.3(Rov.)
Odstavení
Aerodynamika větrných turbín 10.16
Odtoková hrana profilu
Úvod do lopatkových strojů 1.14 Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.6 Aerodynamika profilových mříží 4.7
Odtržení proudění
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.9 Aerodynamika profilových mříží 4.4, 4.6, 4.7(Úlo.) Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.8, 5.9, 5.15 Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.11, 6.12 Turbočerpadla 7.11 Ventilátory 8.5 Aerodynamika větrných turbín 10.12
Okrajové ztráty
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.6 Aerodynamika větrných turbín 10.6, 10.12
Onshore
Aerodynamika větrných turbín 10.17
KS.9
Optimální otáčky
Aerodynamika větrných turbín 10.13, 10.14(Úlo.)
Optimální rychlost větru
Aerodynamika větrných turbín 10.13
Optimální výkon
Úvod do lopatkových strojů 1.19 Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.11
Osově symetrické potenciální proudění
Základní rovnice lopatkových strojů 2.11(Rov.) Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.11
Ostatní ztráty
Otáčky
Úvod do lopatkových strojů 1.3 Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.10 Aerodynamika větrných turbín 10.17

P

Paralelní provoz
Turbočerpadla 7.12
Parní turbína
Úvod do lopatkových strojů 1.9 Základní rovnice lopatkových strojů 2.8(Úlo.), 2.10(Úlo.)
Peltonova turbína
Úvod do lopatkových strojů 1.7 Základní rovnice lopatkových strojů 2.10
Pfleiderer Carl
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.4
Plynová turbína
Úvod do lopatkových strojů 1.11
Podávací čerpadlo
Turbočerpadla 7.15
Podobnost
Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.3 Aerodynamika větrných turbín 10.13
Podobnostní součinitel
Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.4, 6.13
Poměrná ztráta
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.3(Rov.)
Potrubí
Základní rovnice lopatkových strojů 2.4(Úlo.) Turbočerpadla 7.11(Úlo.)
Práce
Úvod do lopatkových strojů 1.4
Pracovní bod
Turbočerpadla 7.10, 7.11(Úlo.), 7.15(Úlo.) Ventilátory 8.8
Pracovní stroj
Úvod do lopatkových strojů 1.4
KS.10
Prandtlt Ludwig
Aerodynamika větrných turbín 10.10
Prandtltův součinitel
Aerodynamika větrných turbín 10.9(Rov.)
Prizmatická lopatka
Úvod do lopatkových strojů 1.14 Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.12 Aerodynamika větrných turbín 10.7,10.10
Profil lopatky
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.3
Profilová mříž
Úvod do lopatkových strojů 1.13 Aerodynamika profilových mříží 4
Profilová ztráta
Aerodynamika profilových mříží 4.7, 4.8(Rov.)(Úlo.) 4.9(Rov.) Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.17 Aerodynamika větrných turbín 10.12
Prohnutá lopatka
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.5
Protiběžný vír
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.15
Proudová trubice
Úvod do lopatkových strojů 1.9 Aerodynamika větrných turbín 10.4
Provozní charakteristika
Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.9, 6.12(Úlo.) Turbočerpadla 7.7 Ventilátory 8.7, 8.9(Rov.)
Provozní požadavky
Aerodynamika větrných turbín 10.19
Průtočná část
Úvod do lopatkových strojů 1.13 Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.
Průtočný průřez
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.11
Průtokový součinitel
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.11 Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.5(Rov.)
První zákon termodynamiky pro otevřený systém
Úvod do lopatkových strojů 1.15(Rov.)
Předřazené lopatky
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.9 Turbočerpadla 7.5 Ventilátory 8.4, Ventilátory 8.9
Přetlaková strana profilu
Úvod do lopatkových strojů 1.14
KS.11
Přetlakový stupeň
Základní rovnice lopatkových strojů 2.10
Příkon
Turbočerpadla 7.8
Přímá lopatka
viz Prizmatická lopatka

R

Radiální čerpadla
Turbočerpadla 7.3
Radiální lopatková mříž
Aerodynamika profilových mříží 4.10
Radiální lopatkový stroj
Úvod do lopatkových strojů 1.12
Radiální oběžná kola
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.12
Radiální ložisko
Úvod do lopatkových strojů 1.13
Radiální rovnováha
viz Energetická rovnováha
Radiální síla
Základní rovnice lopatkových strojů 2.5
Radiální složka rychlosti
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.15
Radiální stupeň
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.9, 3.13 Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.14 Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.10
Radiální turbokompresor
Úvod do lopatkových strojů 1.25(Úlo.) Základní rovnice lopatkových strojů 2.13(Úlo.)
Radiální ventilátor
Úvod do lopatkových strojů 1.8 Základní rovnice lopatkových strojů 2.5(Úlo.), 2.10(Úlo.), 2.13(Úlo.) Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.4(Úlo.), 3.6(Úlo.), 3.8(Úlo.), 3.16(Úlo.) Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.5, 6.6 Ventilátory 8.5
Rázová vlna
Aerodynamika profilových mříží 4.7
Reakční stupeň
Regulace
Turbočerpadla 7.12 Ventilátory 8.8 Aerodynamika větrných turbín 10.15
Regulace změnou otáček
Turbočerpadla 7.12 Ventilátory 8.8
Relativní rychlost
Úvod do lopatkových strojů 1.21 Základní rovnice lopatkových strojů 2.4, 2.10
KS.12
Renovace
Aerodynamika větrných turbín 10.19
Respirační ventilátor
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.6(Úlo.) Ventilátory 8.3
Reynoldsovo číslo
Aerodynamika profilových mříží 4.6
Rotor
Úvod do lopatkových strojů 1.3, 1.20 Základní rovnice lopatkových strojů 2.8 Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.14 Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.12(Úlo.)
Rovnotlaková mříž
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.3, 3.4
Rovnotlakový stupeň
Základní rovnice lopatkových strojů 2.10
Rovnotlakový ventilátor
Ventilátory 8.5
Rozkrucování lopatek
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.13 Aerodynamika větrných turbín 10.13
Rozteč lopatek
Úvod do lopatkových strojů 1.14 Aerodynamika profilových mříží 4.12(Úlo.)
Rozváděcí lopatky
viz Stator
Rychlostní trojúhelník
Úvod do lopatkových strojů 1.20, 1.23, 1.24(Úlo.) Základní rovnice lopatkových strojů 2.12(Úlo.) Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.8 Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.5

S

Sací potrubí
Turbočerpadla 7.15
Sací strana profilu
Úvod do lopatkových strojů 1.14
Sériový provoz
Turbočerpadla 7.12
Síla na lopatku
Základní rovnice lopatkových strojů 2.4(Rov.), 2.5(Úlo.), 2.6(Úlo.) Aerodynamika profilových mříží 4.9
Skelné vlákno
Aerodynamika větrných turbín 10.18
Skluz
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.15
Součinitel odporu
Aerodynamika profilových mříží 4.4, 4.9(Rov.), 4.10(Úlo.), 4.11
Součinitel rychloběžnosti
Aerodynamika větrných turbín 10.11
KS.13
Součinitel skluzu
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.16
Součinitel vztlaku
Aerodynamika profilových mříží 4.9(Rov.) 4.10(Úlo.) 4.11
Souřadnice profilu
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.4
Spalinový ventilátor
Ventilátory 8.3
Spalovací turbína
Úvod do lopatkových strojů 1.11
Spirální hrdlo
Základní rovnice lopatkových strojů 2.13(Úlo.) Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.15, 3.16(Úlo.) Ventilátory 8.5
Start
Aerodynamika větrných turbín 10.15, 10.16
Startovací rychlost větru
Aerodynamika větrných turbín 10.14
Stator
Úvod do lopatkových strojů 1.4, 1.20 Základní rovnice lopatkových strojů 2.8
Stodola Aurel
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.4
Strojní část
Úvod do lopatkových strojů 1.13
Stupeň lopatkového stroje
Úvod do lopatkových strojů 1.19, 1.23
Stupeň parní turbíny
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.7(Úlo.), 5.18(Úlo.)
Stupeň reakce
Základní rovnice lopatkových strojů 2.8(Rov.), 2.10(Úlo.), 2.12(Úlo.) Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.13, 5.18(Rov.) Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.10(Rov.) Turbočerpadla 7.3, 7.5 Ventilátory 8.5
Střední aerodynamická rychlost
Základní rovnice lopatkových strojů 2.5 Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.7
Střední čára profilu
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.4, 3.5, 3.7, 3.8(Úlo.), 3.9 Ventilátory 8.5
Střední kvadratický poloměr
Úvod do lopatkových strojů 1.23(Rov.)
Střední poloměr lopatky
Úvod do lopatkových strojů 1.23(Rov.)
Střední rychlost proudění
Úvod do lopatkových strojů 1.23
KS.14
Systémová účinnost
Turbočerpadla 7.7
Šířka profilové mříže
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.8
Škrcení
Turbočerpadla 7.13 Ventilátory 8.8

T

Tah
Úvod do lopatkových strojů 1.12
Tangenciální lopatkový stroj
Úvod do lopatkových strojů 1.12
Tepelný stroj
Úvod do lopatkových strojů 1.6, 1.16 Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.10
Termodynamická účinnost
Úvod do lopatkových strojů 1.17
Tětiva
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.4 Aerodynamika větrných turbín 10.8(Úlo.)
Tlak sytosti
Turbočerpadla 7.14
Tlaková ztráta profilové mříže
Aerodynamika profilových mříží 4.5(Rov.), 4.8(Úlo.), 4.9(Rov.)
Tlakový součnitel
Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.6(Rov.)
Tření
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.14
Tunelový ventilátor
Ventilátory 8.3 Ventilátory 8.8
Turbína
Úvod do lopatkových strojů 1.4
Turbočerpadlo
Úvod do lopatkových strojů 1.6 Turbočerpadla 7.
Turbodmychadlo
Úvod do lopatkových strojů 1.4
Turbokompresor
Úvod do lopatkových strojů 1.9
Turbokompresorový motor
Úvod do lopatkových strojů 1.12 Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.16
Turbulizátor
Aerodynamika větrných turbín 10.12
Turbostroj
Turbosoustrojí
Úvod do lopatkových strojů 1.18(Rov.), 1.19(Úlo.)
KS.15

U

Účinnost turbokompresoru
Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.8
Úhel nastavení profilu
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.3, 3.8(Úlo.), 3.12 Aerodynamika větrných turbín 10.7, 10.8(Úlo.)
Unifikace
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.12
Úplavové víry
Aerodynamika větrných turbín 10.12

V

Válcová soustava souřadnic
Úvod do lopatkových strojů 1.20 Základní rovnice lopatkových strojů 2.5
VAWT
Aerodynamika větrných turbín 10.3
Ventilátor
Úvod do lopatkových strojů 1.8, Ventilátory 8.
Věta o změně hybnosti
Základní rovnice lopatkových strojů 2.3(Rov.)
Větrná elektrárna
Aerodynamika větrných turbín 10.14
Větrná elektrárně Smith-Putnam
Aerodynamika větrných turbín 10.10, 10.16
Větrná turbína
Úvod do lopatkových strojů 1.3, 1.5, 1.9 Aerodynamika profilových mříží 4.11 Aerodynamika větrných turbín 10.
Vícestupňová parní turbína
Úvod do lopatkových strojů 1.10
Vícestupňové čerpadlo
Turbočerpadla 7.4
Vícestupňový lopatkový stroj
Úvod do lopatkových strojů 1.7
Vícetělesová turbína
Úvod do lopatkových strojů 1.11
Vírový lopatkový stroj
Úvod do lopatkových strojů 1.9
Viskozita
Turbočerpadla 7.8
Vnější ztráty
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.17
KS.16
Vnitřní práce
Úvod do lopatkových strojů 1.15, 1.16(Rov.)(Úlo.), 1.17(Úlo.) Základní rovnice lopatkových strojů 2.7, 2.8(Úlo.) Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.17 Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.9(Rov.) Ventilátory 8.6
Vnitřní příkon
Úvod do lopatkových strojů 1.15(Rov.), 1.16(Úlo.) Ventilátory 8.7(Rov.)
Vnitřní tření
Aerodynamika profilových mříží 4.5, 4.6
Vnitřní účinnost
Úvod do lopatkových strojů 1.17(Rov.)(Úlo.) Základní rovnice lopatkových strojů 2.7, 2.8(Úlo.) Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.11 Ventilátory 8.7(Rov.)
Vnitřní výkon
Úvod do lopatkových strojů 1.15(Rov.) Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.7(Úlo.)
Vnitřní ztráty
Úvod do lopatkových strojů 1.16(Rov.), 1.17(Rov.)
Vodní turbína
Úvod do lopatkových strojů 1.7 Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.7, 6.8
Volný vír
Aerodynamika větrných turbín 10.4
Vrtule
Úvod do lopatkových strojů 1.9 Aerodynamika profilových mříží 4.11
Výkon turbosoustrojí
Úvod do lopatkových strojů 1.19(Úlo.)
Výkonová charakteristika
Aerodynamika větrných turbín 10.14(Úlo.), 10.16
Výkonový součinitel
Aerodynamika větrných turbín 10.5(Rov.), 10.8(Úlo.), 10.9(Rov.)10.11
Výstupní rychlost
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.9 Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.11
Vztlak
Aerodynamika profilových mříží 4.3(Rov.)

W

Weiningův součinitel
Aerodynamika profilových mříží 4.11(Rov.)
KS.17

Z

Záběrník
Úvod do lopatkových strojů 1.25(Úlo.) Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.14 Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.16
Základní návrh
Základní rovnice lopatkových strojů 2.11 Aerodynamika profilových mříží 4.11 Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.18(Úlo.)
Základní profil
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.5
Zakřivení proudu
Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.7 Aerodynamika profilových mříží 4.4, Aerodynamika profilových mříží 4.12(Úlo.)
Závěs lopatky
Úvod do lopatkových strojů 1.13
Zkroucená lopatka
Úvod do lopatkových strojů 1.14, 1.24 Základní rovnice lopatkových strojů 2.12(Úlo.) Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 3.12 Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.18(Úlo.)
Ztráta
Základní rovnice lopatkových strojů 2.7, 2.10 Aerodynamika profilových mříží 4.8, Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5. Aerodynamika větrných turbín 10.11
Ztráta nesprávným nátokovým úhlem
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.9
Ztráta volným vírem za turbínou
Aerodynamika větrných turbín 10.12
Ztrátové teplo
Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 5.14
Zvýšení celkového tlaku
Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 6.9(Rov.) Turbočerpadla 7.9 Ventilátory 8.6
Zweifelův součinitel
Aerodynamika profilových mříží 4.13(Rov.)
Životnost
Aerodynamika větrných turbín 10.19

©Jiří Škorpík, LICENCE