OBSAH

1.   Úvod do lopatkových strojů 2022
2.   Základní rovnice lopatkových strojů 2022
3.   Tvary lopatek a průtočných částí lopatkových strojů 2022
4.   Aerodynamika profilových mříží 2022
5.   Vnitřní ztráty lopatkových strojů a jejich vliv na návrh lopatkového stroje 2022
6.   Využití podobností lopatkových strojů při návrhu lopatkového stroje 2022
7.   Turbočerpadla 2022
8.   Ventilátory 2022
9.   Vodní turbíny
10.   Aerodynamika větrných turbín 2023
11.   Větrné elektrárny
12.   Vrtule
13.   Termodynamika turbokompresorů
14.   Úvod do turbokompresorů
15.   Provoz a zapojení turbokompresoru v technologickém celku
16.   Termodynamika turbín
17.   Úvod do parních turbín
18.   Provoz a zapojení parní turbíny v technologickém celku
19.   Úvod do plynových turbín a turbodmychadel
20.   Provoz plynových turbín a turbodmychadel
21.   Materiály a teorie strojních částí lopatkových strojů
 
  Klíčová slova
  Přílohy
 
Teorie lopatkových strojů
Články 1 až 8 včetně příloh byly vydány i jako skripta: Teorie lopatkových strojů. Skripta lze zakoupit na sránkách vydavatele zde za 150 Kč. Opravenka
Zde uvedené články jsou součástí on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.